Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Kravet på bestyrkande av elektroniska tulldeklarationer tas bort

Tullverket har beslutat att ta bort kravet på bestyrkande av fysisk person vid signering av elektroniska tulldeklarationer. Den elektroniska underskriften sker vanligtvis med dosa och smartkort. Beslutet innebär en möjlighet att i större utsträckning skapa förutsättningar för automatisering av tulldeklarationer.

Analys av den nya tullagstiftningen visar att det är den juridiska personens identitet, det vill säga företagets identitet, som uppgiftslämnare som ska säkerställas vid all digital uppgiftslämning. Det finns alltså inte längre några krav på elektroniska underskrifter av den fysiska personen som lämnar in tulldeklarationen. 
 
Det är företaget, ytterst den verkställande ledningen genom styrelse och verkställande direktör, som ansvarar för att ha lämpliga rutiner och metoder för behörighet och autentisering av sina fysiska personer eller system samt att lämnade uppgifter är korrekta. Detta gäller oavsett om dessa är sammanställda manuellt eller automatiskt och oavsett kanal. Den juridiska personen ansvarar alltså även för att i Tullverkets e‑tjänster underhålla behörigheter och delegering för de fysiska personerna eller tullombud. När uppgifter väl har registrerats och överförts till Tullverket ska uppgiftslämnaren, den juridiska personens, identitet vid inloggning ha autentiseras med lämplig teknisk metod och lagrats på liknande villkor som för de som lämnar tulldeklarationer via EDI.

Förändringen kommer nu succesivt att införas i  Tullverkets Internetdeklaration (TID). Kontakta er systemleverantör för närmare besked avseende era egna system. Beslutet innebär inte att befintliga funktioner i system måste tas bort utan ska ses som att det inte längre är ett uttryckligt krav.

Sidan uppdaterades: