Tullverket

2018-08-16

Nyhet

Kontrollera dina certifikat från Turkiet

Certifikat från Turkiet som saknar en underskrift av en turkisk myndighet kan inte godtas. Det innebär att du inte kan begära förmånsbehandling med stöd av ett sådant certifikat.

Du som importör behöver kontrollera turkiska certifikat som utfärdats under perioden 24 april–31 juli. Saknar certifikaten en underskrift från myndigheterna i fält 11 (för EUR.1 och EUR-MED) respektive fält 12 (för A.TR.), behöver du kontakta din leverantör i Turkiet. Leverantören får vända sig till de turkiska myndigheterna, som utfärdar ett nytt certifikat. Om du inte kan få ett nytt certifikat från leverantören ska du ansöka om att få ändra i tulldeklarationen, så att du betalar full tull för varorna. Tullverket kommer att genomföra efterkontroller för att säkerställa att turkiska certifikat är riktiga.

Observera att kravet på underskrift från myndigheterna inte gäller i de fall ett A.TR. är utfärdat av en godkänd exportör som stämplar certifikatet med den särskilda stämpeln i enlighet med tillämpningsföreskrifterna till tullunionsavtalet med Turkiet.

Här hittar du tillämpningsföreskrifterna till tullunionsavtalet med Turkiet.PDF

Bakgrund

Den 24 april införde Turkiet ett nytt system med elektroniskt utfärdade EUR.1, EUR-MED och A.TR. Den nya hanteringen innebär att den turkiska exportören ansöker om certifikat elektroniskt och att den turkiska myndigheten skickar ett elektronisk godkännande till exportören. Exportören skriver sedan ut certifikatet på fastställda certifikatsblanketter.

EU-kommissionen har granskat Turkiets nya hantering och meddelat Turkiet samt EU:s medlemsländer att även elektroniskt utfärdade certifikat måste vara underskrivna av en turkisk myndighet.

Läs mer om ändringar i tulldeklarationer.