Tullverket

Publicerad: 2017-11-21

Nyhet

Kom ihåg att deklarera dokumentkod för ursprungsbevis i importdeklarationen

Du som yrkar på tullfrihet eller tullnedsättning måste alltid deklarera en korrekt dokumentkod för ursprungsbevis.

I slutet av november kommer det att införas en validering mot dokumentkoderna på varuposterna i deklarationen där du yrkar på förmån med 2xx, 3xx eller 4xx.

För att visa vilket ursprungsbevis du använder måste du fylla i en dokumentkod i importdeklarationen. Om ingen dokumentkod deklarerats kommer varuposten att avvisas med en ny svarskod: "664 – ’Bilagd handling kopplad till deklarerad förmånskod saknas’".

Kommentar till svarskod: När förmån yrkats med kod 2xx, 3xx eller 4xx ska styrkande bilagd handling deklareras.

Läs mer om de nya svarskoderna

Uppdaterad: 2017-11-23