Tullverket

2018-10-31

Nyhet

Kombinerade Nomenklaturen från den 1 januari 2019

Ändring till Tulltaxan (KN2019)

Ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, KN2019, publicerad genom förordning (EU) 2018/1602.

KN2019 kommer snart under menyn Tulltaxan/Mer information/Länkar.

Integreringen av KN2019 i taric finns nu i Tulltaxan om du ändrar datum till 2019.
Du kan få fram korrelationstabeller i tjänsten Förändrade varukoder under Tulltaxan/Varukoder/Förändrade varukoder.