Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Kombinerade nomenklaturen

Ändringar till Kap 28 och 31

Ändringar till bilaga I del två till förordning 2658/87 till kapitel 28 och 31 medför beviljande av autonom tullfrihet på varor till KN-nummer 2814 10 00 samt KN-nummer 3102 10 10 och 3102 10 90.

Detta gäller under en period på sex månader från och med den 16 december 2022, utom för Ryssland och Belarus där en tullsats på 5,5 % respektive 6,5% tillämpas.

Du hittar KN2022 som bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 ändrad genom 2021/1832 och KN2023 ändrad genom förordning 2022/1998

Läs mer i förordningen 2022/2465.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)