Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Har dina varor blivit kontrollerade?

Tullverkets uppdrag är att övervaka och kontrollera varuflödet in och ut ur Sverige. Om dina varor blir kontrollerade kan det innebära att det tillkommer extra kostnader för företaget.

I syfte att kontrollera att uppgifterna i en tulldeklaration är riktiga får Tullverket

  • granska deklarationen och de styrkande handlingarna
  • begära att deklaranten lämnar andra handlingar
  • undersöka varorna
  • ta prover för analys eller för fördjupad undersökning av varorna.

Vem står för kostnaden?

I de flesta fall är det du som deklarant som ska betala eventuella kostnader som uppstår vid kontroll. Tullverket ska däremot stå för kostnader som uppkommer för analys eller undersökning av prover, men det är deklaranten som står för exempelvis transporten till platserna där varorna ska undersökas och där prover ska tas.

Du har alltid rätt att skicka in ett klagomål om du anser att kostnaderna som tillkommit är felaktiga eller att varorna blivit skadade under vår kontroll. Men i de flesta fall är det alltså du som deklarant som är ansvarig för de kostnader som uppstår.

Synpunkter och klagomål

Tullkodex artiklarna 188 och 189

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nyhet

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)