Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Handlar du varor från Storbritannien?

Det nya avtalet mellan EU och Storbritannien kan börja tillämpas provisoriskt den 1 januari 2021 om det godkänns av Storbritannien. I avtalet finns två olika sätt att visa ursprung – ursprungsförsäkran och importörens kunskap.

Enligt avtalet med Storbritannien kommer ingen att tull tas ut om varan uppfyller villkoren för att anses ha ursprung enligt avtalet och detta kan styrkas.

Det ursprungsintyg som används är en ursprungsförsäkran som exportören sätter på till exempel fakturan. I likhet med frihandelsavtalet med Japan kan du även få förmånsbehandling utan att ha något ursprungsintyg. Detta under förutsättning att du har kunskap om hur varorna har fått brittiskt ursprung och att du har tillgång till handlingar som styrker det, det som kallas för ”importörens kunskap”.

Ursprungsförsäkran

En ursprungsförsäkran är en särskild text som exportören sätter på fakturan eller på en annan handling som beskriver varorna i tillräcklig detalj för att de ska kunna identifieras. Du kan se hur ursprungsförsäkran ska vara formulerad på sidorna 482-483 i avtalet.

Ursprungsförsäkran för flera sändningar med identiska produkter

Om du har kontinuerlig handel med Storbritannien och importerar identiska varor vid flera tillfällen finns det en möjlighet för exportören att upprätta en ursprungsförsäkran som är giltig en längre tid. Det innebär att en ursprungsförsäkran endast behöver upprättas på ett dokument som gäller den första sändningen. Sedan kan alla andra sändningar av samma vara inom giltighetsperioden omfattas av denna enda ursprungsförsäkran. En ursprungsförsäkran kan gälla som längst i 12 månader.

Kunskap om varorna och tillgång till handlingar

Du som använder importörens kunskap när du yrkar på förmån behöver ha kunskap om hur varorna har fått sitt ursprung. Det kan till exempel handla om information som visar hur den produktspecifika regel som tillämpats har uppfyllts vid tillverkningen av varan, exempelvis:

  • om en värderegel har tillämpats − värdet av icke-ursprungsmaterialet
  • om en nummerväxlingsregel har tillämpats − en förteckning över icke-ursprungsmaterialet och dess klassificering.

Dessutom behöver du kunna få tillgång till styrkande handlingar (till exempel inköpsfakturor och ursprungskalkyler) som styrker ursprunget.

Yrka på förmånsbehandling

Du yrkar på förmånsbehandling genom att ange koden 300 i fält 36, förmåner, samt någon av följande koder i fält 44, bilagda handlingar:

  • U116 − ursprungsförsäkran
  • U118 – ursprungsförsäkran giltig för flera sändningar med identiska produkter
  • U117 − importörens kunskap.

Mer information

Läs avtalet hos EU-kommissionen (på engelska).

Brexit - vad innebär det för svensk handel?

Tillägg 2020-12-31:

Storbritannien har godkänt avtalet. Det börjar därför tillämpas den 1 januari 2021.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nyhet

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.

4000