Tullverket

2017-02-07

Nyhet

GSP-certifikat ersätts av Rex

Använder du dig av GSP-certifikat när du importerar? Vidaresänder du GSP-varor till Norge, Schweiz eller inom EU? Eller exporterar du material till GSP-länder där det används för tillverkning av varor som sedan importeras med GSP-certifikat? Då behöver du sätta dig in i vad det nya systemet med registrerade exportörer kommer att innebära för dig. Systemet har successivt börjat införas med start den 1 januari 2017.

Registrerad exportör, vad är det?

När du importerar varor till EU kan du få tullförmån, det vill säga lägre tull eller tullfrihet, för varor med ursprung i vissa förmånsländer inom ramen för GSP, det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländer.

För att styrka ursprunget på en vara har du hittills använt ursprungsintyget GSP-certifikat form A som utfärdas i förmånslandet av en godkänd myndighet. Systemet med GSP-certifikat byts nu successivt ut mot ett system där registrerade exportörer själva utfärdar ursprungsförsäkringar.

En ursprungsförsäkran liknar dagens fakturadeklaration men innehåller även den uppgift om varans tillverkning som du hittar i GSP-certifikatet när du anger något av kriterierna ”P” (helt framställda) eller ”W”+ HS-nummer (tillräckligt bearbetade).

Alla registrerade exportörer får ett så kallat Rex-nummer och registreras i ett gemensamt Rex-register som delvis är offentligt.

Det finns också företag inom EU som kommer att behöva bli registrerade exportörer. Det handlar om

  • företag som vidaresänder GSP-varor till Norge, Schweiz eller inom EU, till exempel efter att varorna har legat på tullager (hittills har detta gjorts med ersättningscertifikatet GSP form A)
  • företag som exporterar material till GSP-länder för kumulation, det vill säga tillverkning av varor som sedan importeras med GSP-certifikat (hittills har detta gjorts med EUR.1 eller en fakturadeklaration).

Successivt införande från 1 januari 2017

För GSP-länderna sker en registrering av exportörer under en period på totalt 3,5 år från den 1 januari 2017. Varje land som ansluter sig har generellt 1 år på sig då exportörerna ska ansöka om att få ett Rex-nummer. Som exempel kan vi nämna Indien som ansluter sig under 2017. Information om vilka länder som ansluter sig under 2018 respektive 2019 finns och uppdateras på EU-kommissionens webbplats.

Läs hos EU-kommissionen om systemet och vilka länder som ansluter under 2018 och 2019.

De företag inom EU som behöver ansöka om att bli registrerade exportörer ska göra det redan under 2017.

Läs mer om hur du ansöker om att bli registrerad exportör.

Vad innebär detta vid import från förmånsländer?

De länder som ansluter sig under 2017 kommer succesivt att bevilja ansökningar om att bli registrerade exportörer. Likaså under 2018 och 2019. Båda systemen fungerar parallellt under anslutningsåret. De företag som blir registrerade exportörer börjar använda sina Rex-nummer direkt för ursprungsförsäkringar medan andra företag fortsätter som tidigare med GSP-certifikat form A tills det hunnit bli deras tur.

Det betyder att du som importör i EU kan behöva hantera två olika system parallellt:

  • För de sändningar där exportören har utfärdat ett GSP-certifikat form A fortsätter du som tidigare.
  • För sändningar med en ursprungsförsäkran med Rex-nummer ska du ange nya koder i tulldeklarationen (se nedan). Du måste också, innan du lämnar din deklaration, kontrollera i Rex-registret att Rex-numret finns och är giltigt. Det finns en webbsida där du kan gå in och kontrollera detta.

Använd de här koderna

Du behöver använda dels dokumentkoder, dels själva Rex-numret som ska in i tulldeklarationen på motsvarande sätt som du i dag anger en kod för GSP-certifikat form A.

I fält 44 ska du ange dokumentkoden för Rex-nummer (C100) tillsammans med Rex-numret, samt en av dokumentkoderna U164 eller U165 beroende på värdet på ursprungsvarorna:

U164 – om värdet på ursprungsvarorna är under 6 000 euro

U165 – om värdet på ursprungsvarorna är över 6 000 euro.

   

I de fall det finns en ursprungsförsäkran utan Rex-nummer (vilket endast är okej i nedan nämnda fall) ska du i fält 44 ange någon av följande dokumentkoder:

U166 – om värdet på ursprungsvarorna är under 6 000 euro

U167 – om värdet på ursprungsvarorna är över 6 000 euro men ursprungsförsäkringen är från en EU-vidaresändare som bifogar en kopia på den ursprungliga ursprungsförsäkringen (observera att detta endast gäller vidaresändare inom EU).

Uppdaterad: 2017-02-07