Tullverket

2017-04-26

Nyhet

Generaltulldirektören bemöter kritiken mot Tullverket

– Den bild som vissa medier har gett av Tullverkets agerande den 7 april efter terrorhändelsen i Stockholm är baserad på felaktiga uppgifter, säger generaltulldirektör Therese Mattsson. Det har orsakat en misskreditering av Tullverket som känns djupt orättvis.

– Jag vill ge min bild av vad som hände i Tullverket efter terrordådet i Stockholm, säger Therese Mattsson.

Som en följd av skyddsombudets beslut om lokalt skyddsstopp i Stockholmsområdet upphörde all kontrollverksamhet bland annat på Arlanda flygplats klockan 20:11, det vill säga knappt två timmar innan tjänstemännen skulle gå av sina tjänstgöringspass. Skyddsombudet motiverade beslutet om skyddsstopp med terrorhändelsen i Stockholm och behov av skjutvapen. Det fåtal medarbetare som var  i tjänst utförde efter skyddsstoppet andra arbetsuppgifter och slutförde sina arbetspass. Arbetsmiljöverket upphävde skyddsombudets beslut dagen efter klockan 11:20 och verksamheten kunde då återgå till det normala. Att tillåta medarbetare att beväpna sig hade varit mot myndighetens regler.

– Tullverkets uppgift är inte att bekämpa en pågående terrorattack. När det gäller samhällets åtgärder mot terrorism är Tullverkets roll att förebygga terrorism genom att bland annat förhindra att illegala vapen och explosiva varor kommer in i landet. Det är Polismyndigheten som ansvarar för att hantera terrordåd. När polisen behöver förstärkning vänder de sig till Försvarsmakten. En fråga om förändring av Tullverkets roll vid en terrorhändelse är inte en fråga för myndigheten, utan för regering och riksdag.

Ingen begäran om hjälp från Polismyndigheten

I medias rapportering finns uppgifter om att Polismyndigheten har begärt assistans, samverkan, biträde eller handräckning från Tullverket. Våra samtal med berörda medarbetare visar att ingen sådan begäran har framförts, vare sig från Polismyndighetens nationella operativa avdelning (NOA), regionalt eller lokalt från Arlanda flygplats.

– I en kris, och framförallt av den här storleken, är det viktigare än någonsin att vi som statlig myndighet gör det som är vår huvudsakliga uppgift, säger Therese Mattsson. Vi ska inte göra andra saker än vad vi har befogenhet och utbildning för.

– Våra tankar går till offren och deras familjer som drabbades av denna stora tragedi, säger Therese Mattsson.

Uppdaterad: 2017-04-28