Tullverket

2017-02-15

Nyhet

GD tydliggör Tullverkets ståndpunkt på DN Debatt

Generaltulldirektör Therese Mattsson står tillsammans med fyra andra myndighetschefer bakom den debattartikel som Dagens Nyheter publicerade i dag den 15 februari. Budskapet är att en dom i EU-domstolen om datalagring hos teleoperatörer försvagar myndigheternas möjligheter att utreda brott. Myndighetscheferna pekar på vikten av att frågan får en snabb lösning.

Enligt nuvarande lagstiftning är teleoperatörerna i Sverige skyldiga att lagra uppgifter om teletrafik i sex månader. Syftet är att brottsbekämpande myndigheter ska kunna få tillgång till vissa uppgifter i fall där det finns misstankar om allvarliga brott eller när det finns fara för liv och hälsa.

Nyligen slog EU-domstolen fast att teleoperatörernas lagring inte är motiverad. I och med det har flera operatörer redan slutat spara teleuppgifter för brottsbekämpningen och dessutom gått ut med det som ett försäljningsargument för att locka kunder. I praktiken har det gjort att kriminella kan välja teleoperatör efter var de bäst skyddas från lagens långa arm.

I debattartikeln reder myndighetscheferna ut en del missuppfattningar om hur de uppgifter som lagras faktiskt används. De poängterar att det inte är innehållet i konversationer som används, utan snarare uppgifter om bland annat abonnemang, positioner och kontakter som kan vara till nytta.

Förutom Therese Mattsson har följande myndighetschefer skrivit under debattartikeln: Rikspolischef Dan Eliasson, generaldirektören för Ekobrottsmyndigheten Eva Håkansson, riksåklagare Anders Perklev samt chefen för säkerhetspolischefen Anders Thornberg.

Läs debattartikeln ”Datalagring avgörande för att hindra och utreda brott” i sin helhet i Dagens nyheter.

Uppdaterad: 2017-02-15