Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Från och med 1 augusti beskattas all tobak med tobaksskatt

Från och med den 1 augusti 2021 kommer alla tobaksvaror, även all så kallad ”övrig tobak”, beskattas med tobaksskatt. Det innebär att den som importerar övrig tobak behöver vara en godkänd lagerhållare för att undvika punktskatt vid importtillfället.

Förändringar i lagen om tobaksskatt (LTS) gör att alla typer av tobaksvaror ska beskattas med tobaksskatt. Tidigare har vissa tobaksvaror, så kallad övrig tobak, varit befriade från punktskatt. Men detta kommer alltså inte längre att vara möjligt från och med den 1 augusti. Det innebär att det inte längre kommer att finnas någon typ av tobaksvara som är fri från punktskatt.

Övrig tobak ska, utöver tull och moms, även beskattas med 1 971 kronor per kilogram i tobaksskatt vid importtillfället. Skattesatsen ska deklareras i importdeklarationen med avgiftskod 353 i fält 47 för avgiftsberäkningar.

Godkänd lagerhållare kan skjuta upp beskattningen

Det finns möjlighet för importörer av tobaksvaror att skjuta upp beskattningen till ett senare tillfälle. För att skjuta upp beskattning av övrig tobak behöver varan ägas av en godkänd lagerhållare vid importtillfället. Då kan det så kallade uppskovsförfarandet tillämpas. Detta ska deklareras i importdeklarationen med villkorskoden 9020 och lagerhavarens tillståndsnummer i fält 44 i tulldeklarationen.

Mer information om tobaksskatt och hur du ansöker om att bli godkänd lagerhållare finns hos Skatteverket.

Tobaksskatt – Skatteverket

Det här är övrig tobak

”Övrig tobak” är sådan tobak som inte är cigaretter, cigarrer och cigariller, röktobak, snus, eller tuggtobak. Det kan till exempel vara tobaksblad, tobaksavfall eller bearbetad tobak som inte är röktobak. Dessa varor kommer att bli skattepliktiga enligt lag (1994:1563) om tobaksskatt (LTS).

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000