Tullverket

2019-01-03

Nyhet

Förklarande anmärkning till den kombinerade nomenklaturen (FAKN) 

Ändring till kapitel 94

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till KN kapitel 94.

Texten till ”9406 00 Monterade eller monteringsfärdiga byggnader” ersätts med ny lydelse.

Läs mer i EUT 2018/C466 

Ändringen kommer att tas in i Vägledning klassificering, Förklarande anmärkningar till KN