Tullverket

2019-07-31

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)

Ändring FAKN 3004

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till KN 3004.

Läs mer i EUT 2019/C248


Uppdaterad: 2019-07-31