Tullverket

2019-01-04

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)

Ändring till kapitel 73

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till KN kapitel 73.

På sidan 296, i den förklarande anmärkningen till undernummer 7307 19 10 (Av aducerat gjutjärn), ska tredje stycket under rubriken utgå.

På sidan 296 ska följande nya förklarande anmärkning införas:
"7307 19 90 Andra slag
Detta undernummer omfattar bl.a. delar av gjutjärn med sfäroidiserad grafit (segjärn)."

Läs mer i EUT (2019/C 2/02)