Tullverket

2018-08-30

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN) 

Ändring till kapitel 94

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning 2658/87 ändras Förklarande anmärkningar till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur för 9401 och 9403 på följande sätt:

Läs mer i EUT 2018/C305/04 och 2018/C305/05

Ändringen tas in i Vägledning klassificering, Förklarande anmärkningar till KN