Tullverket

Publicerad: 2020-07-06

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)

Ändring till kapitel 9505

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till KN kapitel 95.

Komplettarande text läggs till efter den befintliga texten till

9505

Prydnadsartiklar för högtider, karnevalsartiklar och liknande artiklar, inbegripet trolleri- och skämtartiklar.


Läs mer i EUT 2020/C221  


Sidan uppdaterades: 2020-07-23

Vad är ändrat: