Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Endast ett fåtal länder utfärdar GSP-certifikat

Från ett stort antal länder kan ursprungsintyget GSP-certifikat form A inte längre utfärdas. Istället ska ursprungsförsäkran med Rex-nummer upprättas av exportören i GSP-landet. Du som importerar varor med ursprungsintyg från GSP-länder måste kontrollera vad som gäller för det GSP-land du importerar från, om du inte redan vet det.

Från årsskiftet är det endast ett fåtal länder som fortfarande kan utfärda GSP-certifikat. De flesta GSP-länderna har nu gått över till att bara använda Rex, medan vissa länder inte kan utfärda några ursprungsintyg alls.

Vilket ursprungsintyg du kan använda när du importerar varor från GSP-länder har ändrats successivt från 2017. De flesta länder har helt gått över till Rex, systemet med registrerade exportörer. De här länderna kan inte längre utfärda GSP-certifikat utan enbart använda Rex ursprungsförsäkringar. Det är enbart ett fåtal länder som fortfarande kan utfärda GSP-certifikat. Från 1 juli 2020 gäller enbart Rex-ursprungsförsäkringar även för dessa. 

Nedanför kan du se vad som gäller för olika GSP-länder i dagsläget, och hur du kan kontrollera vad som gäller för de länder du importerar från.

Följande länder har helt gått över till Rex:

 • Afghanistan
 • Angola
 • Armenien
 • Benin
 • Bhutan
 • Bolivia
 • Burundi
 • Komorerna
 • Republiken Kongo
 • Cooköarna
 • Eritrea
 • Etiopien
 • Gambia
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Indien
 • Kenya
 • Kiribati
 • Laos
 • Liberia
 • Malawi
 • Mali
 • Moçambique
 • Myanmar
 • Nepal
 • Nigeria
 • Niue
 • Pakistan
 • Rwanda
 • São Tomé och Príncipe
 • Salomonöarna
 • Sierra Leone
 • Sri Lanka
 • Tanzania
 • Togo
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Vanuatu
 • Jemen
 • Zambia

Dessa länder kan enbart upprätta Rex ursprungsförsäkringar som giltiga ursprungsintyg.

Följande länder kan fortfarande utfärda GSP-certifikat (till och med 30 juni 2020):

 • Bangladesh
 • Burkina Faso
 • Kambodja
 • Indonesien
 • Kirgizistan
 • Lesotho
 • Mongoliet
 • Filipinerna
 • Senegal
 • Uzbekistan
 • Vietnam

Dessa länder, förutom Burkina Faso, kan även upprätta Rex-ursprungsförsäkringar.

Flera GSP-länder utan ursprungsintyg

Just nu är det flera GSP-länder som skulle ha gått över till Rex men som ännu inte har gjort det, och som inte heller har begärt förlängning av sin övergångsperiod. Det innebär att länderna just nu inte kan upprätta några ursprungsintyg alls för sina exportvaror.

Du som importerar från de här länderna kan därför inte få några GSP-förmåner. Den här situationen gäller tills länderna antingen har gått över till Rex-systemet, eller begärt att få använda GSP-certifikat under en förlängd övergångsperiod (till och med 30 juni 2020).

Följande länder kan just nu inte utfärda några ursprungsintyg alls enligt GSP:

 • Kap Verde
 • Centralafrikanska republiken
 • Tchad
 • Demokratiska republiken Kongo
 • Djibouti
 • Ekvatorialguinea
 • Haiti
 • Madagaskar
 • Mauretanien
 • Mikronesien
 • Nauru
 • Niger
 • Samoa
 • Somalia
 • Sudan
 • Sydsudan
 • Syrien
 • Tadjikistan
 • Tonga
 • Östtimor

Håll dig uppdaterad

Du kan kontrollera vad som gäller för just det land du importerar från i en förteckning hos EU-kommissionen. I förteckningen finns uppgifter om när olika länder är klara att använda Rex och vad de har för övergångsperiod för att kunna utfärda GSP-certifikat.

Läs EU-kommissionens förteckning över anslutningen till Rex (på engelska).

Tolka EU-kommissionens förteckning

När ett land är klart att börja använda Rex står det ett datum i andra kolumnen. I det fall det står ”REX system not yet applied” kan Rex ännu inte användas.

I den tredje kolumnen ser du respektive lands övergångsperiod, det vill säga hur länge landet får fortsätta att utfärda GSP-certifikat. Om övergångsperioden att använda GSP-certifikatet förlängs uppdateras datumet för övergång.

Exempel

Indien har gått över helt till Rex. Sedan 1 januari 2017 började de använda Rex-ursprungsförsäkringar och från 1 juli 2018 kan de inte längre utfärda GSP-certifikat.

Pakistan har också gått över helt till Rex. De kan upprätta ursprungsförsäkringar sedan 6 mars 2017 och kan från 1 januari 2018 inte längre utfärda GSP-certifikat.

GSP beneficiary countries

Effective application date of the REX system (*)

End of the transition period

India

01/01/2017

30/06/2018

Pakistan

06/03/2017

31/12/2017


GSP-certifikat kan användas inom giltighetstiden

Har du certifikat som har utfärdats innan GSP-landet helt gick över till Rex kan du använda dem inom giltighetstiden på 10 månader. För varor som lagts upp på tullager kan giltighetstiden förlängas till högst 2 år. Datumet då certifikatet är utfärdat framgår av fält 11.

Läs om giltighetstiden för ursprungsintyg.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)