Tullverket

2017-05-24

Nyhet

Efterkontroll av styrkande handlingar

Tullverket kommer att begära in styrkande handlingar i efterhand för vissa tulldeklarationer där deklaranten har yrkat på förmånsbehandling till följd av ursprung.

EU-kommissionen har granskat hur Tullverket har hanterat ärenden där deklaranten har yrkat på förmånsbehandling till följd av ursprung. I granskningen hade kommissionen synpunkter på att Tullverket i vissa fall har beviljat ansökningar om återbetalningar eller eftergift av tull i efterhand utan att kontrollera styrkande handlingar.

Nu kommer Tullverket, för att säkerställa en korrekt hantering, att begära in dessa handlingar i efterhand. Vi kommer att kontrollera ärenden från 2012 och framåt.

Detta innebär att du som har begärt ändringar av tulldeklarationer (tidigare kallat ”omprövning”) och yrkat på förmånsbehandling i efterhand kan behöva visa oss styrkande handlingar. De handlingar som kan bli aktuella är ursprungscertifikat eller andra ursprungsintyg som exempelvis fakturadeklarationer. Vi kan även, i vissa fall, vilja se transportdokument som ska styrka direkttransport.

Om ett företag som blir ombett att visa upp handlingar som styrker ursprunget inte kan göra detta kan det företaget få betala tullavgifter.

Uppdaterad: 2017-05-29