Tullverket

2017-03-03

Nyhet

Du som importerar farmaceutiska produkter kan få tullfrihet

Du kan i vissa fall få tullfrihet för kemiska ämnen och produkter som listas som farmaceutiska ämnen av Världshälsoorganisationen. Användningsområdet för de listade ämnena och produkterna är oviktigt; det är själva ämnet eller produkten som är tullfri.

De ämnen och produkter som är aktuella finns i fyra bilagor till den kombinerade nomenklaturen. Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen.

Läs mer om tullfrihet för farmaceutiska produkter

Uppdaterad: 2017-03-03