Tullverket

2017-06-01

Nyhet

Direkt från tillfälligt lager i hamn eller terminal till tullager

Varor som du importerar från ett land utanför EU till Sverige placeras ofta på ett tillfälligt lager när de kommer in i landet. Lagret brukar ligga i en hamn eller på en terminal. Med det nya tullagerförfarandet kan du nu lämna ut dina varor från det tillfälliga lagret och direkt befordra dem till ett tullager.

När varor som du importerar från ett land utanför EU kommer till Sverige placeras de ofta på ett tillfälligt lager. Med det nya tullagerförfarandet kan du nu lämna ut varorna och direkt befordra dem till ett tullager.

Bevisa att varorna är frigjorda

För att dina varor ska kunna lämnas ut måste det tillfälliga lager där varorna finns få information om att varorna verkligen är frigjorda för tullagerförfarandet. Du bevisar att varorna är frigjorda med hjälp av ett så kallat medgivande om bortförande. Det här medgivandet kallades tidigare utlämningssedel. Meddelandet ”medgivande om bortförande” (TSPR) innebär att tillståndshavare för ett tillfälligt lager (till exempel en hamn eller terminal) får ett bevis på att varor kan lämnas ut i samband med att varorna blir frigjorda för tullagerförfarandet. Det tillfälliga lagret kan antingen prenumerera på meddelandet om de vill använda EDI-tjänsterna eller ladda ned det från en tjänst på tullverket.se.

Samma möjligheter finns mellan olika tullager och då kallas meddelande för ”medgivande om utlämning” (CWPR) och fungerar på samma sätt.

Dessa meddelande kan göras tillgängliga genom att tillståndshavaren till en anläggning för tillfälligt lager antingen prenumererar på det elektroniska meddelandet TSPR eller hämtar meddelandet på tullverket.se. I och med det meddelandet kan det tillfälliga lagret säkerställa att de får lämna ut sändningen mot tullagerdeklarationen.

Läs mer om tjänsten ”Medgivande om bortförande eller utlämning”.

Läs mer om hur du tar emot meddelandet automatiskt via en system-till-system-lösning.

Läs mer om tullagerförfarandet

Om du transiterar dina varor från ett tillfälligt lager eller ett annat tullager är transiteringen själva utlämningsmedgivandet. Om dina varor importeras direkt kan du fortsätta att använda meddelandet Elektronisk utlämningssedel, UTL.

 

Nyheten uppdaterad 2017-11-09

Uppdaterad: 2017-11-09