Tullverket

2017-01-25

Nyhet

Deklarera svavelskatt på rätt sätt

Tullverket har uppmärksammat flera deklarationer med felaktiga beräkningar när det gäller svavelskatt. Det handlar om de fall då svavelskatten ska betalas till oss. Du som är registrerad för punktskatt för bränsle hos Skatteverket betalar i stället avgifterna direkt till Skatteverket.

Svavelskatt för flytande bränslen är 27 kronor per kubikmeter för varje tiondels viktprocent svavel i bränslet. När du ska beräkna skatten ska du avrunda uppåt till närmaste tiondels viktprocent.
 
Du betalar ingen svavelskatt om  svavelinnehållet är högst 0,05 viktprocent. Om svavelhalten överstiger 0,05 viktprocent men inte 0,2 viktprocent ska du avrunda till 0,2 viktprocent. 

Exempel på hur du räknar

En import består av 3 000 m³ eldningsolja från USA.  Eldningsoljan innehåller 1,23 viktprocent svavel. Svavelskatten är 27 kronor för varje tiondels viktprocent svavel i bränslet.
 
Räkna ut svavelskatten så här: 
Först räknar du ut hur många tiondels viktprocent svavel bränslet innehåller. Viktprocenten är 1,23 %. Du multiplicerar 1,23 med 10 vilket ger 12,3 tiondels viktprocent. Detta ska avrundas uppåt till jämna tiondels viktprocent, det vill säga 13.
 
Avgiften är 27 kronor per tiondels viktprocent svavel i bränslet,  27 x 13 = 351 kronor. Det ska multipliceras med antal m³, dvs. 3 000.  351 x 3 000 ger en avgift på 1 053 000 kronor. 

Om du inte är punktskattregistrerad

Du kan välja att betala avgifterna via Tullräkningen. Då avstår du från att lämna dokumentkoder kopplade till energiskatteåtgärderna.


Till exemplet ovan lämnas avgiften för svavel så här:

Fält 47
Avg.kod: 391
Beräkningsenhet: 007
Beskattningsgrund: (13 antal tiondelar baserat på vikt-% svavel i bränslet ggr 3000 kubikmeter bränsle = (13x3000=)) 39000.
Avgiftsbelopp: 1 053 000

Uppdaterad: 2018-10-19