Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Charlotte Svensson blir ny generaltulldirektör och chef för Tullverket

Regeringen har idag utsett Charlotte Svensson till ny generaltulldirektör och chef för Tullverket. Charlotte Svensson kommer närmast från en tjänst som statssekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och tillträder sin nya tjänst den 15 oktober.

Charlotte Svensson efterträder Therese Mattsson, som lämnade Tullverket den 1 juni för att bli generaldirektör på Kustbevakningen. I väntan på att Charlotte Svensson tillträder leds Tullverket av Göran Ekström, som vikarierar på tjänsten som generaltulldirektör.

– Jag är oerhört stolt och hedrad över att ha fått regeringens förtroende att leda och utveckla Tullverkets viktiga arbete framöver, säger Charlotte Svensson. I min roll som statssekreterare har jag haft förmånen att arbeta nära Tullverket i många år. Min bild är att organisationen präglas av oerhört professionella och kunniga medarbetare och en starkt förankrad värdegrund. Det kommer jag som ny chef förstås fortsätta att uppmuntra och värna om. Tullverket har förutom sina kärnuppdrag också en viktig roll i samhällets samlade kapacitet att motstå kriser, terrorhändelser m.m. med sin unika kompetens om varuflödet och att befinna sig vid gränspassager. Jag tror att Tullverkets kunskaper och kompetenser kan tas tillvara än mer i samarbetet med andra myndigheter, säger Charlotte Svensson.

Charlotte Svensson kommer närmast från en tjänst som statssekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Hon är i grunden jurist och har en mångårig chefserfarenhet, bland annat som statssekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman 2016-2017 samt som statssekreterare med ansvar för skatte- och tullfrågor hos Magdalena Andersson under åren 2014-2016.

Tullverket har idag cirka 2000 anställda från Kiruna i norr till Ystad i söder. Myndigheten kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige, med övergripande syfte att bidra till ett säkert samhälle och en konkurrensneutral handel. Under 2017 hanterade Tullverket över 7 miljoner deklarationer och säkrade nära 7 miljarder kronor i uppbörd i form av tull och andra avgifter. Samtidigt kunde myndighetens brottsbekämpande verksamhetsgren redovisa rekordbeslag, inte minst avseende narkotika.

Tillsättningen välkomnas av Fredrik Holmberg, överdirektör på Tullverket.

– Det är en spännande tid som Tullverket går till mötes. Sverige och EU är mitt uppe i en omfattande omställning på tullområdet, och snart behöver vi också hantera utfallet av de pågående BREXIT-förhandlingarna på bästa sätt. Samtidigt visar de stora beslagen av narkotika och andra restriktionsvaror vikten av att vi kan fortsätta att utveckla gränsskyddet och stärka brottsbekämpningen. Vi strävar efter att förenkla det legala och förhindra det illegala genom tydliga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd. Det är med varm hand som vi välkomnar Charlotte Svensson till Tullverket, säger Fredrik Holmberg.

Pressmeddelande från Regeringskansliet – Charlotte Svensson ny generaltulldirektör och chef för Tullverket

Foto: Regeringskansliet

Sidan uppdaterades: