Tullverket

2018-12-21

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificering enligt KN-nr 8536 69 90

Förordningen berör klassificering av produkt enligt KN-nummer 8536 69 90 och träder i kraft den 10 januari 2019.

Beslutet tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor"

Läs mer i förordning 2018/2041