Tullverket

2018-11-29

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificering till 1517 90 99

Förordningen berör klassificering för vara enligt KN-nummer 1517 90 99 och redogörs enligt länkarna nedan. Förordningarna träder i kraft den 19 december.

Beslutet tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor"

Läs mer i förordning 2018/1864