Tullverket

2018-08-30

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificeringar till kapitel 64, 85 och 90

Förordningarna berör klassificeringar för varor enligt KN-nummer 6405 20 99, 8517 70 00 och 9027 10 10 och redogörs enligt länkarna nedan. Förordningarna träder i kraft den 19 september.

Beslutet tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor"

Läs mer i förordningarna