Tullverket

2018-11-20

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificering till KN-nr 8544 42 10

Förordningen berör klassificering av vara enligt KN-nummer 8544 42 10 och redogörs enligt länken nedan. Förordningen träder i kraft den 10 december.

Beslutet tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor"

Läs mer i förordning 2018/1785.