Tullverket

Publicerad: 2017-05-17

Nyhet

Avgiftskod och dokumentkoder för kemikalieskatt införs

Från den 1 juli kommer en ny punktskatt att tas ut: skatt på kemikalier i viss elektronik, så kallad kemikalieskatt. Tullverket har därför tagit fram en ny avgiftskod och nya dokumentkoder.

De nya skattebestämmelserna påverkar bland annat företag som yrkesmässigt tillverkar, för in eller importerar skattepliktiga elektronikvaror. En stor mängd varor omfattas av kemikalieskatten, bland annat kyl- eller frysutrustning, diskmaskiner, tvättmaskiner, datorer, mobiltelefoner och radio- och tv-apparater.

Deklarera avgiftskod vid import

Om ditt företag är registrerat för kemikalieskatten hos Skatteverket ska du ange dokumentkoden 9014 i importdeklarationen och därmed betala skatten direkt till Skatteverket. Om ditt företag inte är registrerat hos Skatteverket ska du betala kemikalieskatten till Tullverket. För att kunna tulldeklarera skatten ska du använda den nya avgiftskoden för kemikalieskatt 395.

Betala rätt skatt med hjälp av dokumentkod

Om en vara importeras som privat eller icke-kommersiell import anger du dokumentkod 9015 och deklarerar därmed inte någon kemikalieskatt i importdeklarationen.

Om din vara inte innehåller vissa grupper av flamskyddsmedel kan du göra avdrag på skatten. Avdraget är 50 procent alternativt 90 procent av skattebeloppet beroende på vilken grupp av flamskyddsmedel som varan inte innehåller. När du betalar kemikalieskatten till Tullverket har du möjlighet att göra avdrag för skatten direkt i tulldeklarationen. Om du uppfyller kraven i lagens femte paragraf anger du dokumentkod 9016 – då reduceras skatten med 50 procent. Om du uppfyller kraven i både den femte och den sjätte paragrafen anger du dokumentkod 9017 – då reduceras skatten med 90 procent.

Läs mer i lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik (LSKE)

Läs mer om kemikalieskatt hos Skatteverket

KN-nummer som omfattas av skatteplikten

Skatten bygger på varans KN-nummer (de första 8 siffrorna i varukoden) och omfattar följande nummer:

 1. 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 30 och 8418 40
 2. 8422 11
 3. 8450 11, 8450 12 och 8450 19
 4. 8451 21
 5. 8471 30, 8471 41 och 8471 49
 6. 8508 11
 7. 8516 50 och 8516 60
 8. 8517 11, 8517 12, 8517 18 och 8517 62
 9. 8519 30, 8519 50, 8519 81 och 8519 89
 10. 8521 10 och 8521 90
 11. 8527 12, 8527 13, 8527 19, 8527 91, 8527 92 och 8527 99
 12. 8528 49, 8528 59, 8528 71, 8528 72 och 8528 73
 13. 9504 50.

För KN-numren i punkterna 1–4 och 6–7 är skatten 8 kronor per kilo för varje varas nettovikt, men högst 320 kr per styck.

För KN-numren i övriga punkter är skatten 120 kronor per kilo för varje varas nettovikt, men högst 320 kr per styck.

Även import av listade varor som tas in för förstöring omfattas av kemikalieskatt.

Uppdaterad: 2017-06-02