Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Avgifter vid import av frukt och grönt

Avgiften för kontrollen av sundhetscertifikat och avgiften för kvalitetskontrollen har sedan 1 januari 2020 samordnats till en avgift för de produkter som omfattas av båda kontrollerna.

Två olika kontroller av frukt och grönt

Grönsaker, frukter, växter, växtprodukter och andra varor som omfattas av krav på växtskyddskontroll ska ha ett sundhetscertifikat utfärdat av växtskyddsmyndigheten i avsändningslandet för att kunna importeras till Sverige och EU. Detta för att produkterna exempelvis inte ska innehålla skadegörare med mera. Importen ska du anmäla till Jordbruksverket via Traces. Du betalar avgift för kontrollen i importdeklarationen.

En tulldeklaration kan innehålla flera olika sundhetscertifikat och då betalar du en avgift för varje sundhetscertifikat.

Vissa produkter omfattas av EU:s handelsnormer för frukt och grönsaker och de ska också anmälas för importkontroll till Jordbruksverket. Det är företaget som innehar produkterna som är ansvarigt för att produkterna uppfyller kraven. När du tar emot produkterna ska du därför kontrollera kvalitet och märkning och själv godkänna eller underkänna dem. Jordbruksverket gör stickprovskontroller på att produkterna uppfyller kvalitetskraven och för detta betalar du en stickprovsavgift i importdeklarationen.

Bara en avgift för varor som omfattas av växtskyddskontroll och kvalitetskontroll

Det kan alltså vara två olika typer av kontroller som Jordbruksverket utför samtidigt på frukt och grönsaker. Avgiften för kontrollen av sundhetscertifikat (växtskyddskontrollavgift) och kvalitetskontrollen (stickprovsavgift) har sedan 1 januari 2020 samordnats till en avgift för de produkter som omfattas av båda kontrollerna.

Tre varianter på importdeklarationer:

  • Om det är en importdeklaration med flera varor som omfattas av ett gemensamt sundhetscertifikat så ska den högsta avgiften tas ut. Du anger samma sundhetscertifikat på alla varuposter och tulldatasystemet validerar sedan att den högsta minimiavgiften tas ut.
  • Om det i en importdeklaration förekommer både varor som har sundhetscertifikat och varor med enbart kvalitetskontroll ska du bara betala den högsta minimiavgiften, troligen växtskyddsavgiften för sundhetscertifikatet. Du anger undantagskoden 9012 för de varuposter med enbart kvalitetskontroll, vilket medför att avgiften för kvalitetskontrollen inte tas ut.

Exempel:
Varupost 1 utgör frukt/grönt som enbart behöver kvalitetskontroll (avgiften för kvalitetskontroll SEKVA, avgiftskod 756).

Varupost 2 utgör en produkt som kräver sundhetsintyg och kvalitetskontroll där kontrollfrekvensen är över 50 %, samordnade avgiften SEVAX (avgiftskod 755, min 1300kr).

Du ska i detta läge ange undantagskoden 9012 på varupost 1 och på varupost 2 anger du sundhetscertifikatet.

Om du inte anger någon undantagskod för varupost 1 så kan avgiftskalkylatorn inte räkna bort avgiften för kvalitetskontrollavgiften, du får i stället göra en omprövning.

  • Om det är en importdeklaration med flera olika sundhetscertifikat ska du ange respektive sundhetscertifikat på respektive varupost. Sundhetscertifikat på samma varupost ska anges på separata rader i fält 44/2/id-fältet. Du betalar avgift per sundhetsintyg, inte per tull-id.

Läs mer om de olika kontrollerna och avgifterna på Jordbruksverkets webbplats.

Läs mer om kontrollen av kvalitet och märkning på jordbruksverkets webbplats.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)