Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Använd rätt förfarandekod vid befordran av varor

I samband med införandet av nya tullagerförfarandet har Tullverket uppmärksammat att fel förfarandekoder används då varor befordras från ett tullager till ett annat tullager.

Det är viktigt att förfarandekod 7171 används i dessa fall så att ett meddelande om medgivande om utlämning skapas till det tullager som ska lämna ut varorna. Detta identifierar varorna, och intygar för det utlämnande lagret att det är tillåtet att lämna ut dem. Om fel förfarandekod används skapas aldrig detta meddelande.

Om varorna däremot befordras från ett tillfälligt lager används förfarandekod 7100. Då skapas ett meddelande om medgivande om bortförande som fyller samma funktion. I de fall varorna ankommer på en transitering från ett tidigare tullager eller tillfälligt lager, ska du använda förfarandekod 7100. Detta eftersom ett nytt tullagerförfarande påbörjas i samband med att transiteringsförfarandet avslutas.

Information om förfarandekoder hittar du i deklarationshandledningen för tullager 

Lär dig mer om det nya tullagerförfarandet genom att gå en kurs hos oss 

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering