Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, volframkarbid från Kina

Inledande översyn antidumpningsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna på importen av volframkarbid, smält volframkarbid och volframkarbid blandad med metallpulver med ursprung i Kina. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. De åtgärder som förnärvarande är tillämpliga infördes genom förordning 2017/942.

Den produkt som är föremål för översyn är volframkarbid, smält volframkarbid och volframkarbid blandad med metallpulver som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 2849 90 30 och ex 3824 30 00 (Taric-nummer 3824 30 00 10).

Läs mer i EUT 2022/C217


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000