Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål från Kina

Inledande översyn utjämningssåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av de utjämningsåtgärder som tillämpas på importen av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Kina. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet.

De åtgärder som för närvarande är i kraft är slutgiltiga utjämningstullar införda genom förordning 2017/969.

Den produkt som är föremål för översyn är vissa valsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål, även i ringar eller rullar (inklusive produkter skurna i längder och ”smala band”), inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag.

Följande produkter omfattas inte av översyn:

  1. produkter av rostfritt stål och kornorienterat kiselelektrostål,
  2. produkter av verktygsstål och snabbstål,
  3. produkter, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, med en tjocklek av mer än 10 mm och en bredd av minst 600 mm, och
  4. produkter, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm och en bredd av minst 2 050 mm.


Läs mer i EUT 2022/C223.


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000