Tullverket

2018-07-02

Nyhet

Antidumpning, vissa sömlösa rör av järn eller stål från Kina

Avslutad undersökning

Den 28 juni beslutade kommissionen att avsluta undersökningen av domarna i de förenade målen C-186/14 P och C-193/14 P rörande förordning (EG) nr 926/2009 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2272 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 genomförandeförordning (EU) 2015/2272.

Läs mer i beslut (EU) 2018/928.