Tullverket

2019-04-23

Nyhet

Antidumpning, vissa produkter av glasfiberfilament från Kina

Om ingen översyn inleds upphör antisubventionsåtgärder

Om ingen översyn inleds, upphör antisubventionsåtgärder på import av vissa produkter av glasfiberfilament med ursprung i Kina den 24 december 2019. Gällande åtgärder om slutgiltig utjämningstull finns i förordning (EU) 1379/2014. Unionsunionsproducenter får lämna in en skriftlig begäran om översyn senast den 23 september 2019.

Läs mer i EUT (2019/ C 141/04).

Uppdaterad: 2019-04-23