Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, vissa glasfibervävnader med öppna maskor från Kina, Indonesien och Malaysia

Undantag antidumpningsåtgärder

Kommissionen har tidigare infört en slutgiltig antidumpningstull mot import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor ursprung i Kina. Dessa åtgärder har senare utvidgats till att omfatta import av berörd produkt som avsänts från Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan och Thailand oavsett om produkternas deklarerade ursprung är dessa länder eller inte. Gällande åtgärder infördes genom förordning 2017/1993, ändrad genom 2018/788.

Produkter tillverkade av vissa tillverkare är undantagen antidumpningstullen. Kommissionen har efter en översyn beviljat befrielse från antidumpningstullen för tillverkare Urja

Products Private Limited, Taric tilläggsnummer C861. Samtidigt upphör registreringen av importen av dessa produkter avseende tillverkaren. Ingen slutgiltig tull tas ut retroaktivt för den registrerade importen. Befrielsen förutsätter att en giltig faktura som uppfyller kraven i bilaga II visas upp.

Den produkt som översynen gäller är glasfibervävnader med öppna maskor med en cellstorlek på mer än 1,8 mm i både längd och bredd och med en vikt på mer än 35 g/m2, med undantag av fiberglasskivor, som avsänds från Indien, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Indien eller inte, och som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 och ex 7019 69 90 (Taric-nummer 7019630014, 7019640014, 7019650014, 7019660014 och 7019699014).

Läs mer i förordning 2022/2457.Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)