Tullverket

2018-07-02

Nyhet

Antidumpning, vinsyra från Kina

Slutgiltig antidumpningstull

Den 30 juni 2018 infördes slutgiltig antidumpningstull på importen av vinsyra med undantag för D-(-)-vinsyra med en negativ optisk rotation på minst 12,0 grader uppmätt i en vattenlösning enligt metoden i Europeiska farmakopén med ursprung i Kina.

Läs mer i förordning (EU) 2018/921.