Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål från Brasilien, Iran, Ryssland och Ukraina

Inledande översyn antidumpningsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller legerat stål med ursprung i Brasilien, Iran, Ryssland eller Ukraina. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. Gällande åtgärder infördes genom förordning 2017/1795.

Den produkt som översynen gäller klassificeras för närvarande enligt KN-nummer 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (Taric-nummer 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (Taric-nummer 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (Taric-nummer 7226 19 10 91, 7226 19 10 95), 7226 91 91 och 7226 91 99.

Läs mer i EUT 2022/C384


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.

4000