Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, triklorisocyanursyra från Kina

Inledande översyn antidumpningsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av v triklorisocyanursyra med ursprung i Kina. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. Berörda parter kan bli hörda inom utsatt tid, se tillkännagivandet.

Den produkt som översynen gäller är triklorisocyanursyra, även kallad symklosen med internationell generisk benämning (INN), och beredningar därav, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 2933 69 80 och ex 3808 94 20 (Taric-nummer 2933 69 80 70 och 3808 94 20 20).

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom förordning 2017/2230 .

Läs mer i EUT 2022/C462Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)