Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, triklorisocyanursyra från Kina

Upphävd antidumpningstull översyn och registrering av import

En översyn inleds beträffande import av triklorisocyanursyra från Kina,

  • avseende ny exportör,
  • av genomförandeförordning 2017/2230 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av triklorisocyanursyra med ursprung i Folkrepubliken Kina avseende tre kinesiska exporterande tillverkare,
  • om upphävande av slutgiltig antidumpningstull på import från dessa exporterande tillverkare.

Samtidigt inleds registrering av import av triklorisocyanursyra från dessa tre exporterande exportörer.Tullmyndigheterna ska vidta lämpliga åtgärder för att registrera ovan nämnda import.

Registreringen ska upphöra nio månader efter det att denna förordning träder i kraft.

Läs mer i förordning 2021/1209

 

 

Sidan uppdaterades: