Tullverket

2019-04-23

Nyhet

Antidumpning, Sulfanilsyra från Kina

Om ingen översyn inleds upphör antidumpningsåtgärderna

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av sulfanilsyra med ursprung i Kina den 19 december 2019. Gällande åtgärder om slutgiltig antidumpningstull finns i förordning (EU) 1346/2014. Unionsunionsproducenter får lämna in en skriftlig begäran om översyn senast den 18 september 2019.

Läs mer i EUT (2019/C 140/07).

Uppdaterad: 2019-04-23