Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, stumsvetsrördelar av stål från Kina och Malaysia

Eventuell retroaktiv antidumpningstull

Den 9 juni 2022 inledde kommissionen en undersökning av ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som införts genom förordning 2017/141 på import av vissa stumsvetsrördelar av rostfritt stål, även inte färdigbearbetade, med ursprung i Kina. Detta för att fastställa om vissa stumsvetsrördelar avsänds från Malaysia oavsett om produktens deklarerade ursprung är Malaysia eller inte, för att kringgå antidumpningstullen. Samtidigt registreras importen under nio månader för eventuellt retroaktivt uttag av antidumpningstull. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se förordningen om inledande av undersökning.

Berörd produkt är stumsvetsrördelar av rostfritt stål av austenitiska standardkvaliteter, motsvarande AISI-typerna 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 och 321H och deras motsvarigheter i andra standarder, med en yttre diameter av högst 406,4 mm och med en väggtjocklek av högst 16 mm, med ett Ra-värde för den inre ytjämnheten på högst 0,8 mikrometer, ej flänsade, även inte färdigbearbetade.

Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 23 10 och ex 7307 23 90 (Taric-nummer 7307 23 10 15, 7307 23 10 25, 7307 23 90 15, 7307 23 90 25).

Läs mer i förordning 2022/894


 

 
Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000