Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, sömlösa rör av rostfritt stål från Kina

Upphörande antidumpningsåtgärder

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av vissa sömlösa rör av rostfritt stål med ursprung i Kina den 7 mars 2023. Unionsproducenter får inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla. Den slutgiltiga antidumpningstull som förnärvarande är i kraft infördes genom kommissionens genomförandeförordning 2018/330.

Berörd produkt är sömlösa rör av rostfritt stål (andra än rör försedda med röranslutningar, lämpliga för rörledningar för gaser eller vätskor, avsedda att användas i civila luftfartyg) (nedan kallade den berörda produkten), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 och ex 7304 90 00 (Taric-nummer 7304 41 00 90, 7304 49 93 90, 7304 49 95 90, 7304 49 99 90 och 7304 90 00 91).

Läs mer i EUT 2022/C241
Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000