Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, sömlösa rör av järn eller stål från Kina

Inledande översyn antidumpningsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Kina. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet.

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom förordning 2017/804. Den berörda produkten är vissa sömlösa rör av järn (annat än gjutjärn) eller stål (annat än rostfritt stål), med runt tvärsnitt, med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm. Produkterna klassificeras för närvarande enligt KN-nummer 7304 19 90, ex 7304 29 90, 7304 39 98 och 7304 59 99 (Taricnummer 7304 29 90 90).

Läs mer i EUT 2022/C193
Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000