Tullverket

Publicerad: 2020-07-23

Nyhet

Antidumpning, solfångarglas från Kina

Införande slutgiltiga antidumpningtullar

Härmed införs en slutgiltig antidumpningstull på import av solfångarglas bestående av härdat kalk-sodaplanglas, med en järnhalt på mindre än 300 ppm, en soltransmittans på mer än 88 % (uppmätt med AM1,5-spektrum 300–2 500 nm), en värmebeständighet på upp till 250 °C (uppmätt enligt EN 12150), en termochockresistens på Δ 150 K (mätt enligt EN 12150) och en mekanisk hållfasthet på minst 90 N/mm2 (uppmätt enligt EN 1288–3), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7007 19 80 (Taric-nummer 7007198012, 7007198018, 7007198080 och 7007198085) och har sitt ursprung i Kina.

Kommissionen kan lägga till nya exporterande tillverkare, som kommer att omfattas av tull som tillämpas på samarbetsvilliga tillverkare. Detta under förutsättning att tillverkaren i Kina uppfyller villkoren i Artikel 2 i förordning 2020/1080.

Läs mer i förordning 2020/1080


Sidan uppdaterades: 2020-07-23

Vad är ändrat: