Tullverket

2018-09-03

Nyhet

Antidumpning, solcellsmoduler från Kina

Antidumpningsåtgärder upphör

Den 3 september 2018 (vid midnatt) upphör antidumpningsåtgärderna mot importen av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i Kina. För tidigare åtgärder se kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/367. Kommissionen har nu fastställt att dessa åtgärder inte längre är i unionens intresse och en översyn om eventuell förlängning av åtgärderna kommer inte att startas.

Läs mer i (2018/C 310/06).