Tullverket

2019-03-01

Nyhet

Antidumpning, sämskläder och kombinationssämskläder från Kina

Antidumpningstullen förlängs efter avslutad översyn vid giltighetstidens utgång

Efter avslutad översyn vid giltighetstidens utgång förlängs antidumpningstullen på import av sämskläder och kombinationssämskläder, även tillskuret i stycken, inbegripet sämskläder som crust och kombinationssämskläder som crust, med ursprung i Kina. För närvarande klassificeras berörd produkt enligt KN-nummer 4114 10 10 och 4114 10 90. Den används främst för rengöring och polering. Tullsatsen är oförändrad på 58,9 %.

Läs mer i förordningen (EU) 2019/297.

Uppdaterad: 2019-03-01