Tullverket

2018-12-06

Nyhet

Antidumpning, rör av duktilt järn från Indien

Inledande partiell interimsöversyn utjämningsåtgärder

Den fjärde december inleddes en partiell interimsöversyn avseende exportören Electrosteel Castings Ltd av de utjämningsåtgärder som är tillämpliga på import av rör av duktilt gjutjärn (även kallat gjutjärn med sfäroidiserad grafit) med ursprung i Indien.

Läs mer i EUT 2018/C437.