Tullverket

2019-07-10

Nyhet

Antidumpning, rör av duktilt gjutjärn (även kallat gjutjärn med sfäroidiserad grafit) från Indien

Avslutande av den partiella interimsöversynen av antidumpningsåtgärder

Den 5 juli 2019 avslutades, efter beslut av kommissionen, den partiella interimsöversynen av de antidumpningsåtgärder som är tillämpliga på import av rör av duktilt gjutjärn (även kallat gjutjärn med sfäroidiserad grafit) med ursprung Indien utan ändring av gällande åtgärder.

Läs mer i beslut (EU) 2019/1145

Uppdaterad: 2019-07-10