Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, ringpärmsmekanismer från Kina, Laos och Vietnam

Förlängning av den slutgiltiga antidumpningstullen

Efter avslutad översyn vid giltighetstidens utgång förlängs den slutgiltiga antidumpningstullen på import av vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Kina eller som har avsänts från Vietnam eller Laos, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Vietnam eller Laos. Tullsatserna är oförändrade.

Vid tillämpningen av antidumpningsåtgärderna anses ringpärmsmekanismer bestå av två stålplattor eller ståltrådar på vilka åtminstone fyra halvringar av ståltråd är fastsatta och som hålls samman av ett stålomslag. De kan öppnas antingen genom att man drar isär halvringarna eller med hjälp av en liten utlösningsmekanism i stål som är fastsatt på ringpärmsmekanismen.

Produkterna klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 8305 10 00 (Taric-nummer 8305 10 00 19, 8305 10 00 29, 8305 10 00 39 och 8305 10 00 42)

Läs mer i förordning 2022/1013Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000