Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, regnbåge från Turkiet

Förlängning slutgiltiga utjämningstullar; ändring antisubventionsåtgärder och namnbyte

I maj 2021 förlängde kommissionen, efter en översyn vid giltighetstidens utgång de slutgiltiga utjämningstullarna på import av viss regnbåge med ursprung i Turkiet. Därefter beslutade kommissionen på eget initiativ att inleda en översyn för att utreda om de omständigheter gällande subventionering som låg till grund för införandet av åtgärderna hade ändrats.

Kommissionen kom fram till att antisubventionsåtgärderna ska ändras. Nivån på de företagsspecifika tullarna ändras.

Det framkom att även pepprade rökta filéer av regnbåge ingår i berörd produkt som översynen gäller. KN-nummer 1604 19 10 kommer att läggas till listan över KN-nummer för berörd produkt.

Berörd produkt är viss regnbåge (Oncorhynchus mykiss):

  • levande, med en vikt på högst 1,2 kg per styck, eller
  • färsk, kyld, fryst och/eller rökt:
  • i form av hel fisk (med huvud), med eller utan gälar, rensad eller orensad, med en vikt på högst 1,2 kg per styck, eller
  • utan huvud, med eller utan gälar, rensad eller orensad, med en vikt på högst 1 kg per styck, eller
  • i form av filéer med en vikt på högst 400 g per styck,

som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90, ex 0305 43 00 och ex 1604 19 10 (Taricnummer 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10, 0305 43 00 11 och 1604 19 10 11).

Företaget Lezita Balik A.S har ändrat namn till Abalıoglu Balik ve Gıda Ürünleri

Anonim Şirketi. Taric-tilläggsnummer B968 ska fortfarande tillämpas. Namnändringen gäller retroaktivt från och med den 7 juli 2020. Utifrån detta ska all slutgiltig tull som betalats på import av produkter producerade av Abalıoglu Balik ve Gıda Ürünleri Anonim Şirketi och som går utöver den utjämningstullsats som fastställdes för Lezita Balik A.S. återbetalas eller efterges.

Läs mer i förordning 2022/2390
Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Quality assured

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)