Tullverket

2018-12-18

Nyhet

Antidumpning, peroxosulfater (persulfater) från Kina

Inledande översyn antidumpningsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av peroxosulfater (persulfater) inklusive kalium(peroximonosulfat)sulfat med ursprung i Kina. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla.

Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom sju dagar (se punkt 5.3.3). Anmälningsblankett finns i bilaga II.

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom rådets förordning 1343/2013.

Läs mer i EUT 2018/C454.